Velg en side

Velkommen !

Du har kommet til denne kontaktsiden enten ved å taste inn et av mine eller en av mine kunders domenenavn med vite og viljen eller ved en feil. Dette domenet er registrert ith. gjeldende regelverk for den toppnivå domene registrar som gjelder for domenet (Norid/Iccan osv.) 

Domenet er for eget bruk eller på vegne av en av mine kunder, selv om det ikke er tatt i bruk.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss, ta kontakt via skjemaet under.

Dersom forespørselen gjelder kjøp av domene, bes det om at dere eventuelt gir en tilbudspris. Tilbudspris er bindende i 14 dager fra insendt skjema, eller til du får avslag i denne 14 dagers perioden.  Det at vi tar imot et tilbud er ikke ensbetydiget med at domenet er for salg, eller vil bli for salg, eller kan kjøpes hvis prisen er riktig. Dette er en individuell vurdering som gjøres i hvert enkelte tilfelle da domenet er registrert i god tro for egne eller andre sine prosjekter, eller ivaretaelse av interesser tilknyttet domenet.

Alle henvendelser vil bli lest, men vi garanterer ingen svar på din henvendelse hvis vis anser den som useriøs.

Alle IP-adresser vil bli logget.

Noe du lurer på?

Lest og godkjenner teksten over